Om Termografi

Termografering; Et termisk kamera er et specielt højteknologisk kamera som kan se de ellers for os, usynlige termiske (varme) strålinger fra objekter. Et termisk kamera ser det usynlige, og sammen med korrekt baggrundsviden og uddannelse, åbner dette op for at kunne identificer områder som kan udvikle sig til nedbrud eller i værste fald brand på el-installationer, eller træk og kuldebroer på bygninger og meget mere.

Termografering/Termografi kan bruges på utrolig mange områder, fx det medicinske område, ved komponentudvikling og vedligeholdelse, såfremt temperaturen er en faktor. Har man korrekte viden om det man termograferer, er denne teknologi enestående.

El-Termografering har således mange fordele, og prisen for ikke at termografere kan blive høj. Mange forsikringsselskaber stiller desuden krav om termografi, hvis man ønsker at blive forsikret hos dem. Nogle forsikringsselskaber giver også nedsættelse af præmie, hvis der udføres termografering af godkendt termografikonsulent.

Nedbrud sker aldrig på “det rigtige tidspunkt”. Find de svage punkter, før de udvikler sig til problemer og utilsigtede nedbrud. I eliminerer også en eventuel dominoeffekt, og I kan således tilrettelægge den nødvendige fejlretning når det passer jer. Ovennævnte fejl medfører ofte store unødige ekstra omkostninger, omkostninger der næsten altid ligger langt over prisen for termografering.

Termografering giver dig

  • Sikkerhed mod brand og utilsigtede nedbrud
  • Minimering af produktions tab
  • Viden, og herved bevidsthed om nuværende tilstand
  • Mulighed for at I tilrettelægger vedligeholdelsen
  • Besparelser både af penge men også ro i sindet
  • Evne til at være på ”forkant”
  • Termografering er det absolut mest anerkendte redskab til at optimere produktionstid og maximere MTBF (Meantime between failures)
  • Uvildig service er din garanti for at termografikonsulenten kun tænker i din interesse

Eliminer sandsynligheden for brand og andre kostelige nedbrud

Termografi ser det usynlige